قیمت روز موتورسیکلت


قیمت موتور سیکلت آپاچی

آپاچی 180
(1393-1395)
23 میلیون تومان
آپاچی 150
(1395)
17 میلیون تومان
آپاچی 160
(1395)
25 میلیون تومان
آپاچی 200
(1396-1398)
31 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت ایران دوچرخ

ایران دوچرخ ارشیا 125
(1384-1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ آزما 125
(1384-1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ ارشیا 200
(1396-1397)
10 میلیون تومان
ایران دوچرخ آزما 200
(1396-1397)
10 میلیون تومان
ایران دوچرخ ارشیا 150
(1393-1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ آوا BF3
(1389-1397)
10 میلیون تومان
ایران دوچرخ اسکوتر برقی 500 وات
(1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ ATV 300
(1397)
11 میلیون تومان
ایران دوچرخ ATV 250
(1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ 6H150
(1391-1397)
13 میلیون تومان
ایران دوچرخ ATV 150
(1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ ATV 500
(1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ RT 200
(1393-1397)
13 میلیون تومان
ایران دوچرخ XY150-10B
(1393-1397)
میلیون تومان
ایران دوچرخ XY250GY-2
(1397)
15 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت باجاج

باجاج پالس NS200
(1393-1398)
40 میلیون تومان
باجاج پالس RS200
(1395-1397)
41 میلیون تومان
باجاج باکسر 150
(1396-1397)
17 میلیون تومان
باجاج پالس 220
(1392-1395)
24 میلیون تومان
باجاج اونجر 220
(1391-1395)
29 میلیون تومان
باجاج پالس 135
(1393-1394)
11 میلیون تومان
باجاج پالس NS150
(1395-1397)
23 میلیون تومان
باجاج پالس یوجی فور
(1388-1395)
میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت بنلی

بنلی TNT 250
(1395-1398)
51 میلیون تومان
بنلی TNT 25
(1395-1397)
30 میلیون تومان
بنلی TNT 15
(1395-1398)
16 میلیون تومان
بنلی TNT 135
(1397)
26 میلیون تومان
بنلی ستا 125
(1397-1398)
24 میلیون تومان
بنلی کافه نرو 150
(1398)
26 میلیون تومان
بنلی TNT 249 S
(1398)
59 میلیون تومان
بنلی 180S
(1398)
31 میلیون تومان
بنلی Leoncino 250
(1398)
40 میلیون تومان
بنلی TRK
(1398)
40 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت پیشرو

پیشرو 125
(1380-1397)
میلیون تومان
پیشرو 125
(1395-1397)
10 میلیون تومان
پیشرو 135
(1394-1397)
میلیون تومان
پیشرو تریل XL 150
(1391-1397)
12 میلیون تومان
پیشرو 200
(1394-1397)
18 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت تی وی اس

تی وی اس ویگو
(1394-1398)
22 میلیون تومان
تی وی اس ژوپیتر
(1395-1398)
19 میلیون تومان
تی وی اس راکز
(1391-1398)
23 میلیون تومان
تی وی اس استار HLX 150
(1397)
14 میلیون تومان
تی وی اس دز
(1393-1395)
17 میلیون تومان
تی وی اس نئو 125
(1395-1397)
14 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت رگال رپتور

رگال رپتور اسپایدر 250
(1396-1398)
65 میلیون تومان
رگال رپتور بابر 250
(1395-1397)
70 میلیون تومان
رگال رپتور دیتونا 250
(1396-1397)
70 میلیون تومان
رگال رپتور فالکن 250
(1397)
51 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت کاوازاکی

کاوازاکی نینجا Z250
(1396-1397)
110 میلیون تومان
کاوازاکی نینجا 250
(1390-1397)
93 میلیون تومان
کاوازاکی نینجا 300
(1393-1394)
97 میلیون تومان
کاوازاکی نینجا 650
(1396-1397)
میلیون تومان
کاوازاکی نینجا 1000
(1396-1397)
230 میلیون تومان
کاوازاکی استرلا 250
(1395-1398)
95 میلیون تومان
کاوازاکی KX 250F
(1395-1397)
87 میلیون تومان
کاوازاکی KLX 250
(1395-1397)
82 میلیون تومان
کاوازاکی ورسیس X250
(1395-1397)
145 میلیون تومان
کاوازاکی KLX 450R
(1395-1397)
100 میلیون تومان
کاوازاکی فیوری 125
(1395-1397)
20 میلیون تومان
کاوازاکی نینجا H2
(2015)
میلیون تومان
کاوازاکی نینجا ZX-10R
(2014-2017)
میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت کویر موتور

کویر موتور CDI 125
(1395-1397)
میلیون تومان
کویر موتور CDI 200
(1396-1397)
10 میلیون تومان
کویر موتور رادیسون 125
(1391-1398)
11 میلیون تومان
کویر موتور رادیسون 150
(1391-1397)
15 میلیون تومان
کویر موتور رادیسون 250
(1388-1391)
20 میلیون تومان
کویر موتور اس تی آر 200
(1391-1397)
11 میلیون تومان
کویر موتور ATV 400
(1395-1397)
میلیون تومان
کویر موتور RKV 200
(1390-1395)
میلیون تومان
کویر موتور S4-150
(1395-1397)
میلیون تومان
کویر موتور ES2 1500
(1395-1398)
10 میلیون تومان
کویر موتور EST4 1500
(1395-1397)
10 میلیون تومان
کویر موتور EST2 1500
(1395-1397)
11 میلیون تومان
کویر موتور ES8 1500
(1395-1398)
13 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت کی تی ام

کی تی ام RC 200
(1394-1397)
65 میلیون تومان
کی تی ام RC 250
(1395-1398)
84 میلیون تومان
کی تی ام دوک 200
(1392-1397)
53 میلیون تومان
کی تی ام SX-F 250
(2014-2018)
75 میلیون تومان
کی تی ام EXC 250 SIX-DAY
(2016-2018)
میلیون تومان
کی تی ام 250
(1396-1398)
76 میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت هوندا موتور

هوندا موتور کلیک 125
(1395-1396)
37 میلیون تومان
هوندا موتور کلیک 150
(1396-1398)
47 میلیون تومان
هوندا موتور CG 125
(1372-1394)
میلیون تومان
هوندا موتور CRF 250L
(1394-1397)
105 میلیون تومان
هوندا موتور CBR 1000RR
(1390-1397)
220 میلیون تومان
هوندا موتور ویو 125
(1384-1397)
27 میلیون تومان
هوندا موتور CBR600RR
(1393-1396)
میلیون تومان
هوندا موتور CBR 150R
(1390-1395)
میلیون تومان
هوندا موتور CBR 250R
(1391-1395)
70 میلیون تومان
هوندا موتور CB250
(1384-1394)
18 میلیون تومان
هوندا موتور CB400
(1383-1393)
میلیون تومان
هوندا موتور CB1000
(1378-1397)
میلیون تومان
هوندا موتور CB1300
(1380-1397)
میلیون تومان

قیمت موتور سیکلت وسپا

وسپا 946
(1396-1398)
190 میلیون تومان
وسپا اسپرینت 125
(1396)
73 میلیون تومان
وسپا اسپرینت 150
(1396-1398)
110 میلیون تومان
وسپا جی تی اس 300
(1396-1398)
110 میلیون تومان
وسپا جی تی وی 300
(1397-1398)
125 میلیون تومان
وسپا پریماورا 150
(1396-1398)
105 میلیون تومان
دکمه بازگشت به بالا